Ivm de drukte bij het lab duren de uitslagen iets langer dan verwacht.

Anoniem testen  Geen wachttijden = snel getest

Testwijzer