T: 085 070 3483 |  

De HIV RNA Test kan al binnen 4 weken betrouwbaar HIV aantonen

Soorten hiv testen

Er zijn 4 verschillende soorten hiv testen.

  1. Een test naar verschillende soorten eiwitten op het virus (antigenen) zoals het virale p24 antigeen, deze test wordt zelden gebruikt.
  2. Een test naar een immuunreactie van het lichaam op het virus (antilichamen), deze test wordt ook zelden gebruikt.
  3. Een gecombineerde antilichaam-antigeen test, deze test wordt het meeste gebruikt.
  4. Een hiv-RNA bepaling (viral load), deze test is duurder, maar kan een infectie vroeg opsporen.

Wat is de hiv-RNA test?

De hiv-RNA bepaling wordt gedaan middels PCR. PCR staat voor Polymerase Chain Reaction, deze test kijkt direct naar de aanwezigheid van genetisch materiaal van het hiv virus in het bloed, genaamd RNA. Met deze test kan ook direct de viral load worden bepaald, dit is het aantal hiv-virusdeeltjes dat in het vloed aanwezig is.

Als iemand symptomen heeft die gerelateerd zijn aan hiv, dan zal de hiv-RNA test positief zijn, hiv symptomen zijn namelijk gerelateerd aan het aantal virus deeltjes in het bloed (de viral load).

Ook als iemand geen symptomen heeft kan de hiv-RNA test kan het hiv virus aantonen, en zelfs ook al voordat het lichaam zelf antistoffen heeft aangemaakt. Deze test heeft daardoor de kortste window fase van alle hiv testen. De window fase is de periode tussen besmetting en het moment waarop de aandoening aangetoond kan worden.

Window fase van de hiv-RNA test

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) houdt een periode van gemiddeld 9 tot 11 dagen aan waarna een hiv infectie in het bloed detecteerbaar is met de hiv-RNA test middels PCR.

Nederlandse huisartsen (NHG) hanteren geen specifieke window periode voor de hiv-RNA bepaling. Zij zeggen dat de window fase voor de gecombineerde antilichaam-antigeen test maximaal 3 maanden is. Vaak is deze fase korter, maar omdat het erg per individu verschilt wordt voor de zekerheid de window fase ruim genomen. Over een hiv-RNA bepaling (viral load) zegt het Nederlands Huisartsen Genootschap dat deze in ieder geval een kortere window periode heeft dan de gecombineerde test.

Daarnaast zijn er verschillende studies gedaan naar de window fase van de hiv-RNA test. Hieruit is gebleken dat de window fase van de hiv-RNA test varieerde van 5.9 tot 24.8 dagen (1).

Met de hiv-RNA test kan het hiv virus in geval besmetting dus al 4 weken na besmetting betrouwbaar worden aangetoond.

Bron: (1) Delaney, K., Hanson, D., et al. ( 2017) Time Until Emergence of HIV Test Reactivity Following Infection With HIV-1: Implications for Interpreting Test Results and Retesting After Exposure. Clin Infect Dis. 2017 Jan 1;64(1):53-59

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

BACK